Co zrobić, jeśli Twoja karta podarunkowa nie działa? (2024)

Co zrobić, jeśli Twoja karta podarunkowa nie działa?

Najczęstsze przyczyny to brak aktywacji karty, kasjer przeprowadza niewłaściwy rodzaj transakcji, pobierana kwota w dolarach jest większa niż saldo karty lub urządzenie przetwarzające kartę kredytową podbija kwotę obciążenia w dowolnym miejscu wstrzymać kartę lub pozwolić na napiwek.

Co się stanie, jeśli karta podarunkowa nie zadziała?

Najczęstsze przyczyny to brak aktywacji karty, kasjer przeprowadza niewłaściwy rodzaj transakcji, pobierana kwota w dolarach jest większa niż saldo karty lub urządzenie przetwarzające kartę kredytową podbija kwotę obciążenia w dowolnym miejscu wstrzymać kartę lub pozwolić na napiwek.

Czy możesz zwrócić kartę podarunkową, jeśli nie działa?

Możliwość zwrotu karty podarunkowej zależy od sklepu, w którym ją kupiłeś.Wielu sprzedawców detalicznych (takich jak Amazon, Target, Lowe's i Sephora) stwierdza w swoich warunkach, że ich karty podarunkowe, zarówno fizyczne, jak i cyfrowe, nie podlegają zwrotowi.

Co mogę zrobić z kartami podarunkowymi, które nie działają?

Sprzedawaj lub wymieniaj na stronie wymiany kart podarunkowych

Możesz odzyskać część wartości karty, jeśli ją sprzedasz lub wymienisz na kartę, której będziesz używać. Wybierz legalne witryny wymiany kart podarunkowych, takie jak CardCash i Raise, które również gwarantują wartość Twojej nowej karty przez co najmniej 45 dni od jej zakupu.

Jak sprawić, by moja karta podarunkowa zaczęła działać?

Zadzwoń pod numer telefonu podany na naklejce z przodu lub z tyłu karty, aby aktywować ją telefonicznie. Podaj 16-cyfrowy numer karty, datę ważności i 3-cyfrowy kod zabezpieczający. Kliknij link na naklejce z przodu lub z tyłu karty, aby aktywować ją online.

Dlaczego wyświetla się komunikat, że moja karta podarunkowa nie powiodła się?

Twoja karta utraciła ważność. Nie masz wystarczających środków na karcie, aby dokonać zakupu. (może wynikać z opłaty za preautoryzację) Sprzedawca nie akceptuje kart przedpłaconych.

Co oznacza odrzucenie karty podarunkowej?

Istnieje wiele możliwych powodów odrzucenia zakupu:Nie masz wystarczającej ilości środków na karcie. Nie aktywowałeś lub nie zarejestrowałeś swojej karty. Adres podany w celu dokonania zakupu online lub przez telefon różni się od adresu zapisanego u dostawcy karty przedpłaconej.

Czy kartę podarunkową można dezaktywować?

Zmiana statusu na nieaktywny jest czymś, co możesz zrobić, gdy podejrzewasz oszustwo, na przykład gdy karta podarunkowa zostanie zgubiona lub skradziona. Jest to stan końcowy,dezaktywowana karta nie może być ponownie użyta. Jakakolwiek wartość pozostała na karcie nie jest już dostępna dla kupującego.

Czy możesz użyć uszkodzonej karty podarunkowej?

W niektórych przypadkach sklepy mogą odmówić przyjęcia uszkodzonych kart podarunkowych– dotyczy to również uszkodzeń „zdrapanych” części lub naklejek! W takich przypadkach najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą i poprosić o wymianę uszkodzonej karty lub vouchera. Zwykle będą skłonni to zrobić.

Czy muszę aktywować kartę podarunkową?

Aktywacja jest zwykle wymagana przed pierwszym użyciem karty upominkowej. Jeśli jeszcze o nich nie słyszałeś, karty podarunkowe są popularną opcją podarunkową, która pozwala odbiorcy wybrać prezent z konkretnego sklepu lub sprzedawcy. Należy ją jednak aktywować, zanim będzie można skorzystać z karty podarunkowej.

Dlaczego moja karta podarunkowa Vanilla nie działa?

Twoja karta podarunkowa Vanilla nie działa online, ponieważprawdopodobnie wpisałeś adres rozliczeniowy, który nie jest zgodny z tym, który znajduje się na Twojej karcie upominkowej. Dlaczego moja karta podarunkowa Vanilla została odrzucona? Głównym powodem odrzucenia Twojej karty podarunkowej Vanilla jest to, że nie została ona jeszcze aktywowana.

Dlaczego moja karta podarunkowa nie działa w Walmarcie?

Co mam zrobić, jeśli moja Karta zostanie odrzucona? Jeśli Twoja karta została odrzucona, powinieneś to zrobićsprawdź saldo na stronie www.walmartgift.com lub dzwoniąc do nas pod numer 1-866-633-9096. Jeśli na Twojej Karcie pozostały wystarczające środki, pamiętaj, że sprzedawca może dodać napiwek lub inną kwotę do sumy transakcji.

Jak odzyskać pieniądze z karty podarunkowej?

Skontaktuj się bezpośrednio z wystawcą karty podarunkowej i przygotuj się na udostępnienie dowodu zakupu lub numerów z tyłu karty, aby zweryfikować swoją sytuację. Poproś o zwrot pieniędzy. Kontaktując się z wystawcą karty podarunkowej, poproś o zwrot pieniędzy.

Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy na moją kartę podarunkową?

Zwroty pieniędzy za zwrócone produkty zakupione za pomocą karty podarunkowej Visa, Mastercard lub American Expressmoże zostać wydany do oryginalnej karty podarunkowej do wysokości pierwotnej wartości karty. Zwroty pieniędzy zwykle pojawiają się na karcie upominkowej w ciągu 7–10 dni, ale mogą się różnić w zależności od sprzedawcy.

Czy mogę wymienić kartę podarunkową na inną?

Jeśli nie podoba Ci się sklep, z którego pochodzi Twoja karta podarunkowa,możesz wymienić ją na kartę podarunkową do wybranego sklepu. Można to zrobić online lub w niektórych kioskach. Możesz na przykład skorzystać ze strony internetowej takiej jak CardCash, aby wymienić kartę podarunkową.

Czy karty podarunkowe nie działają online?

Ponieważ karta podarunkowa Visa działa jak karta kredytowa,można z niego korzystać wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa, w tym podczas zakupów online— choć prawdopodobnie przed użyciem będzie wymagana rejestracja online lub telefonicznie. Wyjaśnimy, jak to zrobić później.

Dlaczego karta podarunkowa miałaby zostać zablokowana?

Eksperci mówiąjeśli wydawca ma wątpliwości, czy karta podarunkowa jest używana w sposób nieuczciwy, na karcie może zostać nałożona tymczasowa blokada.

Skąd mam wiedzieć, czy moja karta podarunkowa nadal działa?

Zwykle możeszsprawdź tył karty podarunkowej, aby sprawdzić, kiedy wygaśnie. Wyświetli się data, kiedy Twoja karta podarunkowa nie będzie już mogła być używana. Jeśli tego nie widzisz, możesz zadzwonić pod numer obsługi klienta znajdujący się na odwrocie karty upominkowej i zapytać.

Dlaczego na mojej karcie podarunkowej nie ma pieniędzy?

Być może karta nie została prawidłowo aktywowana w chwili zakupu. Być może ktoś, kto dał Ci kartę, popełnił błąd i oddał kartę, której już użył. To może się zdarzyć. Kiedyś napotkałem problem, gdy kupiliśmy karty podarunkowe – które nie zostały naruszone – a sprzedawca w sklepie miał pewne problemy z uruchomieniem karty.

Dlaczego moja karta podarunkowa jest wstrzymana?

Komunikat o błędzie „Stan wstrzymania” oznaczasaldo Twojej karty podarunkowej zostało zamrożone, a status aktywny został unieważniony. Dzieje się tak, gdy karta podarunkowa jest sprawdzana z powodów takich jak zgłoszenie kradzieży itp.

Czy karta podarunkowa może zostać ujemna?

Czy karta może mieć kiedykolwiek saldo ujemne? Jeśli sprzedawca przeprowadzi transakcję bez uprzedniej autoryzacji, a na karcie nie będą dostępne środki, możesz ponieść odpowiedzialność za kwotę większą niż dostępne saldo i być zobowiązanym do dokonania płatności na pokrycie tej kwoty.

Co zrobić, jeśli kod karty podarunkowej został zdrapany?

Skontaktuj się z obsługą klienta sprzedawcy

Dobrym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji jest skontaktowanie się najpierw z obsługą klienta. Informacje kontaktowe wydawcy karty lub działu obsługi sprzedawcy znajdują się na odwrocie karty. Informacje te można znaleźć także na stronie internetowej emitenta.

Jak długo ważna jest karta podarunkowa, jeśli nie jest używana?

Zgodnie z prawem federalnym karta podarunkowa nie może utracić ważności przed upływem pięciu lat od daty zakupu. Ale jeśli nie jest używany w środku12 miesięcyZ karty mogą być co miesiąc pobierane opłaty za bezczynność, spoczynek lub obsługę, zmniejszające jej wartość.

Czy karty podarunkowe mogą zostać zablokowane?

Czasami klient będzie próbował użyć karty podarunkowej do zakupu, a następnie porzuci transakcję. Może to spowodować zablokowanie karty upominkowej, co uniemożliwia wykorzystanie go do innej transakcji.

Jak długo karta podarunkowa może być nieaktywna?

Bankowe karty podarunkowe, na których widnieje logo sieci kart płatniczych (np. Visa, MasterCard), również podlegają ochronie wynikającej z ustawy o kartach kredytowych i można ich używać wszędzie tam, gdzie marka jest akceptowana. Zgodnie z prawem ważność karty podarunkowej nie może nastąpić do godzco najmniej pięć lat od dnia jego aktywacji.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 16/01/2024

Views: 6634

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.